Salaris

De gemeente Staphorst heeft een systeem voor functiewaardering. Bij die waardering hoort een salarisschaal. In principe word je aangesteld in de schaal van je functie. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan alle eisen. In dat geval word je tijdelijk ingedeeld in een lagere schaal. Als je het gewenste niveau hebt bereikt, stap je over naar de schaal die bij je functie hoort.

Loopbaan en opleiding

Ontwikkeling is een continue proces. Je bent nooit uitgeleerd! We zijn regelmatig met jou in gesprek over jouw kwaliteiten, ontwikkeling, wensen en mogelijkheden. Maar je geeft zelf vorm en sturing aan je eigen loopbaan. Wij helpen je met opleidingsfaciliteiten.

Flexibel werken

De mogelijkheid om flexibel te werken, zowel qua tijden als thuiswerken. Je bespreekt samen met je leidinggevende de indeling van je werkweek. Zo kun je bijvoorbeeld 4 dagen van 9 uur maken. Voor sommige functies is er een werkrooster, bijvoorbeeld bij een publieksfunctie of als je met een ploeg op pad gaat (buitendienst).

Vakantiedagen

Als je 36 uur werkt, heb je recht op minimaal 144 uur vakantie per jaar en 7,2 uur aan bovenwettelijk verlof. Werk je parttime? Dan wordt je verlof naar rato berekend. Werknemers vanaf een bepaalde leeftijd ontvangen één tot meer dagen extra verlof.

Individueel keuze budget

Je krijgt keuzevrijheid en zeggenschap over het extra individueel keuze budget (17,05%). Dit budget omvat vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijke verlofuren. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Wanneer je een bedrag laat uitbetalen en wanneer je verlof koopt is dus helemaal aan jou! Daarnaast is er een budget voor je persoonlijke gezondheid, een tegemoetkoming voor je zorgverzekering en betaald ouderschapsverlof.