Container aanvragen

Bij inschrijving op uw nieuwe adres worden automatisch de containers, milieupas en milieubox na minimaal 5 werkdagen geactiveerd. Bij nieuwbouwwoningen worden niet automatisch containers uitgeleverd. Deze kunt u aanvragen via het ROVA klantcontactcentrum(externe link). Vanaf het moment dat u staat ingeschreven op uw nieuwe adres gaat ook de afvalstoffenheffing in.

Geef op tijd uw verhuizing door!

Woont u net in de woning, maar worden de containers niet door de ROVA geleegd? Dan kan het zijn dat uw verhuizing nog niet is doorgevoerd in alle systemen. Dit is een wekelijks proces. Geef daarom op tijd uw verhuizing door!

Uitbreiding extra containers

Het bijbestellen van een extra container kan niet zomaar. Zo is het niet mogelijk om een extra GFT-container of een extra papiercontainer te ontvangen. Wel is het mogelijk om een extra grijze container voor restafval of een extra PMD-container te krijgen, maar alleen voor huishoudens van 6 personen of meer. Voor het aanvragen van een extra container kunt u contact opnemen met het ROVA klantcontactcentrum(externe link).

Container met gebreken

Na jaren vaak in weer en wind te hebben gestaan kunnen de containers gebreken gaan vertonen, zoals scheuren, afgebroken wielen of kapotte deksels. Een container met dergelijke gebreken kunt u kosteloos laten repareren of vervangen. Neem hiervoor contact op met het ROVA klantcontactcentrum(externe link). U maakt dan een afspraak wanneer uw container gerepareerd of omgeruild gaat worden en waar u de container moet neerzetten.

Bedrijfsafval

De gemeente heeft geen inzamelplicht voor bedrijfsafval. Bedrijven moeten hiervoor zelf iets regelen met een afvalinzamelaar.