Wat is het?

Restafval is al het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval.

Bewoners van laagbouwwoningen hebben de gelegenheid om hun restafval aan te bieden in de grijze container aan huis én om restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. Voor de ondergrondse container is een milieupas nodig.

Wat moet ik doen?

ROVA ledigt de grijze container eens per 8 weken. Op de Afvalkalender of in de ROVA-app kunt u zien wanneer dat gebeurt.

Op de inzameldag moet u de container 's ochtends vóór 07.00 uur met gesloten deksel aan de straat of op de centrale aanbiedplaats neerzetten. Op dat tijdstip start de ROVA met de inzameling. Uw container moet om 20.00 uur weer van de openbare weg gehaald zijn.

Let op:

  • De containers en de milieupas horen bij het huis; u mag ze dus niet meenemen als u verhuist. Wilt u de container dan wel leeg en schoon achterlaten?
  • Binnen 3 maanden na verhuizing kunt u gratis uw container laten omwisselen voor een grotere of kleinere. Na 3 maanden worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
  • Beschilder of beplak de containers niet onnodig.