Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de afvalcontainer of verzamelcontainer past, of hiervoor te zwaar is. ROVA haalt grof huishoudelijk afval tegen betaling bij u thuis op. Neem hiervoor contact op met het ROVA klantcontactcentrum.

Wat moet ik doen?

Aanbiedregels

  • Zet uw grof huishoudelijk afval op de afgesproken dag (dus niet de avond ervoor) gebundeld op de plaats waar u anders uw huisvuil aanbiedt. Als dit niet kan, dan kunt u met de klantenservice een plaats afspreken waar de vuilniswagen wel kan komen.
  • U moet thuis zijn als het grof huishoudelijk afval wordt opgehaald, in verband met het tekenen van een eenmalige machtiging.
  • Een bundel grof huishoudelijk afval mag niet langer zijn dan 1,5 meter en niet meer wegen dan 25 kilogram.
  • Er mag per keer niet meer dan 3 kubieke meter worden aangeboden.
  • Afval dat in uw grijze container of in de huisvuilzak past, wordt niet meegenomen. Ook elektrische apparaten, puin, zand, tuinafval, KCA, asbest en bouw- en sloopafval mogen niet worden aangeboden.
  • Nog bruikbare huisraad en elektrische apparaten kunt u inleveren bij de kringloopwinkel.