Van 7 oktober tot 7 december vinden er werkzaamheden plaats aan de A28 tussen Lankhorst en Zwolle. Tijdens deze periode worden op wisselende trajecten rijbanen afgesloten en zijn op sommige momenten de op- en afritten naar Staphorst afgesloten.

Het wegdek op dit stuk A28 is al enige jaren aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft onlangs besloten met spoed deze werkzaamheden uit te voeren, zodat de A28 nog voor komende winter klaar is.

Het verkeer in Staphorst zal mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Door de afsluiting van de af- en toeritten op sommige momenten moet het verkeer uit Staphorst via een andere weg naar de A28.

Meer informatie vindt u ook op de website www.rws.nl/a28onderhoud-zwolle-meppel(externe link) of bel met 0800 - 8002 van Rijkswaterstaat.

Snelweg A28, afslag Staphorst

Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden vinden in fases plaats. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer per rijrichting over twee rijstroken geleid, in het midden gescheiden door een tijdelijke afscheiding.

 1. Afgerond: Fase 1

  Woensdag 12 oktober, 05.00 uur – woensdag 19 oktober, 20.00 uur

  > Af- en toerit Staphorst (Zwolle richting Meppel) gesloten
  > Af- en toerit Verzorgingsplaats Dekkersland (Zwolle richting Meppel) gesloten

  De af- en toerit Staphorst (Zwolle richting Meppel) is dan gesloten. Het verkeer uit de richting Zwolle met bestemming Staphorst wordt tijdens deze periode omgeleid via de Lichtmisweg, Uithofsweg. Scholenweg en de J.J. Gorterlaan. Er is gekozen voor eenrichtingsverkeer om te voorkomen dat vrachtverkeer elkaar op deze wegen moet passeren. Ook op de Rijksparallelweg geldt eenrichtingsverkeer.

  Fietsers die in deze periode naar Meppel gaan worden vanaf de Oude Rijksweg omgeleid. Dit om het vrachtverkeer en het fietsverkeer van elkaar te scheiden en de tijdelijke situatie voor alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk te maken. Zij worden omgeleid via Jan Arendsland, d’Olde Dijk en Klaas Kloosterweg West. Zij vervolgen daarna hun weg via de parallelroute langs de Rijksparallelweg.

 2. Afgerond: Fase 2

  Donderdag 20 oktober – dinsdag 1 november, 20.00 uur
  > Af- en toerit Staphorst (Meppel richting Zwolle) gesloten

  Dinsdag 1 november, 20.00 uur – woensdag 2 november, 05.00 uur
  > A28: Meppel richting Zwolle volledig afgesloten
  > A32-A28 knooppunt Lankhorst volledig afgesloten
  > Af- en toerit Staphorst (Meppel richting Zwolle) gesloten
  > Af- en toerit Nieuwleusen (Meppel richting Zwolle) gesloten

  Het verkeer uit Staphorst met bestemming richting Zwolle wordt tijdens deze periode omgeleid via de Lichtmis. Het verkeer wordt omgeleid via de J.J. Gorterlaan, Scholenweg, Uithofsweg en Lichtmisweg. Er is gekozen voor eenrichtingsverkeer om te voorkomen dat vrachtverkeer elkaar op deze wegen moet passeren. Op de Rijksparallelweg geldt tussen de Viaductweg tot aan de Schuthekkeweg eenrichtingsverkeer. Van Meppel tot aan de Viaductweg geldt de normale situatie.

  Fietsers die in deze periode vanuit de richting Meppel komen worden via parallelroute langs de Rijksparallelweg omgeleid. Dit om het vrachtverkeer en het fietsverkeer van elkaar te scheiden en de tijdelijke situatie voor alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk te maken. Zij worden omgeleid via de Klaas Kloosterweg West, d’Olde Dijk en Jan Arendsland. Zij vervolgen daarna hun weg via de Oude Rijksweg.

 3. Afgerond: Fase 3

  Zaterdag 5 november, 05.00 uur – dinsdag 15 november, 20.00 uur
  > Af- en toerit Nieuwleusen (Zwolle richting Meppel) gesloten

  Dinsdag 15 november, 20.00 uur – woensdag 16 november, 05.00 uur
  > A28 Zwolle richting Meppel volledig afgesloten
  > Toerit Ommen (Zwolle richting Meppel) gesloten
  > Af- en toerit Verzorgingsplaats De Markte gesloten
  > Af- en toerit Nieuwleusen (Zwolle richting Meppel) gesloten
  > Af- en toerit Staphorst (Zwolle richting Meppel) gesloten

 4. Momenteel bezig: Fase 4

  Vrijdag 18 november, 05.00 uur – woensdag 23 november, 20.00 uur
  > Af- en toerit Nieuwleusen (Meppel richting Zwolle) gesloten

  Vrijdag 25 november, 20.00 uur – woensdag 7 december, 09.00 uur
  > Af- en toerit Nieuwleusen (Zwolle richting Meppel) gesloten

 5. Nog te doen: Afronding

  Klaar: 7 december, 06.00 uur