De regering wilde asbestdaken verbieden per 31 december 2024. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer dit verbod echter verworpen. Het merendeel van de Eerste Kamer ziet echter wel de noodzaak van een verbod in vanwege de gezondheidsrisico’s van asbestdeeltjes. Ook de provincie Overijssel en de gemeente Staphorst zien graag dat dakeigenaren hun asbest blijven verwijderen, omdat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid en het milieu. Zowel de provincie als gemeente kunnen op dit moment de verwijdering van asbestdaken alleen stimuleren.

Achtergrond en oorzaak van het probleem

Door het weer, mos, en brand kunnen daken beschadigd raken. Als gevolg daarvan komen bij daken met asbest kankerverwekkende asbestvezels vrij. Daarbij geldt dat hoe ouder een asbestdak is, hoe groter de kans wordt dat deze asbestvezels vrijkomen. De verwering van asbestdaken begint namelijk vanaf 20 jaar en vanaf dat moment gaat de verwering steeds sneller. Asbestdaken werden voor 1994 toegepast.

Op de afbeelding van provincie Overijssel is weergegeven hoeveel vierkante meter asbestdak er in elke gemeente aanwezig is. Binnen de gemeente Staphorst bevindt zich 250.000 tot 500.000 m2 asbest.

Asbestdakenkaart

Met behulp van een luchtopname zijn alle daken in de gemeente Staphorst gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. De resultaten van de Asbestdakenkaart zijn een eerste scan van de situatie. Via de duurzaamheidskaart(externe link) kunt u uw adres opgeven om de resultaten van uw dak te bekijken. Klik op het kopje 'Kaart' voor een grafische weergave van asbest in de gemeente.

Op de afbeelding van provincie Overijssel is weergegeven hoeveel vierkante meter asbestdak er in elke gemeente aanwezig is. Binnen de gemeente Staphorst bevindt zich 250.000 tot 500.000 m2 asbest.

Kosten en financiering

De dakeigenaar is verantwoordelijk voor de kosten voor het verwijderen van een asbestdak. Er bestaan een aantal mogelijkheden om de vervanging van het asbestdak te bekostigen, namelijk:

  • Onderhandse of bancaire lening
  • Verhuur van dak of erf (voor zonnepanelen)
  • Energiebespaarlening Overijssel (specifiek voor particulieren)
  • Provinciale Energielening (specifiek voor stichtingen en verenigingen)
  • Gemeentelijke rood-voor-rood regeling

De provincie Overijssel heeft een speciale themapagina voor meer inhoudelijke informatie over de financieringsmogelijkheden(externe link).

Overigens levert het gezamenlijk saneren van daken vaak een kostenvoordeel op, bijvoorbeeld door een buurt- of wijkcollectief te vormen. Ook wordt er in 2020 een landelijk Asbestdakenfonds opgericht. Dit fonds wordt in verschillende fases opgezet, te beginnen bij een fonds voor particulieren die geen lening kunnen krijgen bij reguliere banken. Ontwikkelingen hierover zullen wij plaatsen op deze webpagina.

Stappenplan asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Raadpleeg hiervoor het stappenplan asbest verwijderen.