‘Vele handen maken licht werk’ las ik afgelopen week nog ergens op een tegeltje. Ik kan het alleen maar beamen. Direct denk ik aan de inspanningen die inwoners en ondernemers hebben geleverd en nog steeds leveren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

In de gemeente Staphorst worden in verhouding veel vluchtelingen opgevangen door particulieren. Op dit moment ongeveer 125 vluchtelingen, en dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Ik heb veel bewondering voor de mensen die hun hart en huis openstellen.

Sinds eind april vangen we ook vluchtelingen op aan de Staphorster Kerkweg. Een vergunning is aangevraagd, de grond is bouwrijp gemaakt, bouwunits zijn geplaatst, nutsverbindingen en de wifi aangelegd en het terrein en de units ingericht. Ook hiervoor gold vele handen maken licht werk. Met inzet van vele vrijwilligers en ondernemers zijn de units klaargemaakt. Waarbij ondernemers zelfs producten schonken.

Op de lijst ‘inventaris gezocht’ werd massaal gereageerd. Goede spullen die werden afgestaan met de opmerking ‘Waarom zou ik het bewaren, als ik mijn medemens er blij mee kan maken?’. Hartverwarmend! Je ziet dat wanneer mensen geven uit vrije wil, het de onderlinge verbondenheid sterkt. Het brengt de gever en de ontvanger samen. Nog steeds zijn we af en toe opzoek naar spullen. Zie bijvoorbeeld de oproep voor fietsen.

Dankzij al deze giften en de inzet van vrijwilligers kunnen we de kosten voor de locatie in verhouding laag houden. Toch maken we als gemeente kosten. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging, onderwijs en begeleiding (ook naar werk). Deze kosten worden later door het Rijk gecompenseerd. Vanavond spreken we erover in de raadsvergadering, omdat we de kosten eerst zelf moeten voorfinancieren.

Vanaf deze plek; bedankt voor ieders betrokkenheid! Door uw inzet zorgt u voor onderlinge betrokkenheid. U geeft kleur en smaak aan het leven in onze gemeente Staphorst.

Burgemeester Jan ten Kate