In 2023 wil de gemeente Staphorst alle inwoners nog enthousiaster maken om hun leefomgeving te vergroenen en hen hierbij ook graag een handje helpen. De gemeente is daarom sinds begin dit jaar aangesloten bij Stichting Steenbreek, net als steeds meer andere gemeenten. Om deze acties te kunnen organiseren werkt gemeente Staphorst samen met Stichting Welzijn Staphorst, woningstichting VechtHorst en Vluchtelingenwerk.

Stichting Steenbreek wil verstening – het bebouwen en betegelen van natuur, landschap en gronden, waaronder tuinen - verminderen en mensen bewust maken van de positieve gevolgen van het leven in een groene omgeving. Steenbreek werkt samen met gemeenten, waterschappen en provincies aan een groene, biodiverse, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving.

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen in de openbare ruimte of in de tuin is een positieve verandering. Het zorgt ervoor dat water weer in de bodem kan zakken en daarmee wordt het riool minder belast tijdens een extreme regenbui. Het brengt verkoeling in warme tijden en geeft bijen, vlinders, vogels en allerlei andere kleine dieren weer een leefgebied. Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen betekent een groene tuin en leefomgeving een leuker en gezonder leven.

Daarnaast zijn de tegelruilacties ook een goed moment om elkaar als buren te ontmoeten en elkaar een handje te helpen met het verwijderen van een tegel of het planten van een plantje. Zo kunnen we sámen werken aan een groene, biodiverse en klimaatadaptieve gemeente.

Waarom minder tegels en meer planten?
 

 • Biodiversiteit
  Steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen, waardoor de biodiversiteit steeds meer afneemt.
   
 • Klimaatadaptatie
  Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden zoals lange periodes door droogte of enorme plensbuien steeds vaker voor. Door verstening wordt het warmer en kan water niet goed weg.
   
 • Samen vergroenen
  Door samen te werken aan vergroening, ontmoeten buurtbewoners elkaar, ontstaan nieuwe contacten en dit versterkt de betrokkenheid in een buurt. Dat is goed voor leefbaarheid van een wijk of buurt.