Voorzitter,

Als nestor van de raad van Staphorst wil ik graag het volgende statement afgeven namens de hele raad.

Het is een groot goed dat wij in Nederland een democratische rechtstaat hebben waarin onze kiezers bepalen wie het land regeert en waarin iedereen zich houdt aan het Nederlands recht. Dat betekent vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie.

Die vrijheden zijn zaterdag geschonden omdat er geweld is toegepast en is geïntimideerd. Voor eigen rechter spelen past niet in een democratische rechtstaat en dat keuren wij als gemeenteraad van Staphorst ten sterkste af.

Het is goed dat er een onderzoek komt zoals door de burgemeester is aangekondigd.

Laat het voor ons allemaal een heldere boodschap zijn:
Je mag nooit met geweld en intimidatie de ander de mond snoeren.
 

Logo's politieke partijen gemeenteraad Staphorst