Goedenavond beste leden van raad, bezoekers op de publieke tribune en mensen thuis,

Voordat we beginnen met de raadsvergadering, wil ik graag enkele woorden met u delen over de ongeregeldheden bij de afrit van de A28 en het afgelasten van de demonstratie tijdens het sinterklaasfeest. Dit roept in de samenleving, binnen en buiten Staphorst, begrijpelijk, veel reacties en vragen op.

Demonstreren is een grondrecht. En als overheid hebben we dit te beschermen. 
Ondanks alle voorbereidingen moest ik, voor de veiligheid van de demonstranten en de kinderen op het Marktplein de demonstratie op het laatste moment toch afgelasten. En dat is ernstig.

De beelden van de medewerkers van Amnesty International en KOZP die werden belaagd, hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Ook heb ik gehoord dat journalisten afgelopen zaterdag zijn belaagd. Deze agressie veroordeel ik.

Zoals ik gisteren in mijn statement liet weten, heb ik hierover ook contact gehad met Amnesty International. Daarnaast is er vandaag ook contact geweest met KOZP en binnenkort ga ik ook persoonlijk weer met hen in gesprek. U zult begrijpen dat er op dit moment veel op ons af komt als gemeente, maar ik vind het belangrijk om met alle partijen in contact te blijven.

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen zaterdag een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en de strafbare feiten. Daarnaast stelt ook de gemeente een onafhankelijk onderzoek in. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vragen die er zijn. We zullen hier binnenkort mee starten.

Ik merk dat er veel spanning in de samenleving is. In onze gemeente, maar ook daar buiten. Het is essentieel om verdraagzaam en met respect voor ieders mening met elkaar in gesprek te blijven. Uitingen van agressie horen daar niet bij. Los van het onderzoek is het dan ook belangrijk om de dialoog met elkaar te blijven zoeken. Daar hebben we u allemaal bij nodig.

Ook de gemeenteraad heeft behoefte om een reactie te geven over de gebeurtenissen. Hiervoor mag ik het woord geven aan de nestor van de raad, Liesbert Lubberink.