Staphorst wil een gemeente zijn waar elke inwoner en bezoeker zich veilig voelt. Een gemeente waarin het prettig én veilig  wonen, werken en leven is. In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 staat hoe de gemeente Staphorst hier stevig op inzet met een brede aanpak. Het uitvoeringsplan voor 2024 is nu klaar.

Naast vaste onderdelen springen er vier hoofdthema’s uit.

Zorg en veiligheid

Voor 2024 staan mensenhandel, discriminatie, polarisatie en personen met verward gedrag op de agenda. Vorig jaar is de gemeente gestart met een bondgenoten-overleg. In dat overleg gaat burgemeester Jan ten Kate met vertegenwoordigers uit verschillende delen van de gemeenschap in gesprek over onder andere veiligheidsvraagstukken. In 2024 wordt dit verder uitgebreid. Op het gebied van burgerparticipatie loopt het project Whatsapp Buurtpreventie door in 2024.

Jeugd en veiligheid

De gemeente wil jongeren tussen de 16-24 jaar actief laten meedenken over veiligheidsvraagstukken die hen raken. Hoe om te gaan met alcohol, drugs en geweld bijvoorbeeld. Om meer inzicht te krijgen in het middelengebruik binnen de gemeente Staphorst komt er een rioolwateronderzoek. Ook blijft de gemeente in nauw overleg met veiligheidspartners, stewards en inwoners regie voeren op veilige en gezellige jaarwisseling.

Burgemeester Jan ten Kate: ”De veiligheid en het welzijn van onze inwoners is de eerste prioriteit van onze gemeente. In dit uitvoeringsplan staat hoe we met elkaar ervoor zorgen dat alle mensen zich hier thuis en veilig voelen en tegelijkertijd vrij kunnen bewegen.

Ondermijning

In de eigen organisatie wordt aandacht voor ondermijnende criminaliteit een belangrijk punt. Dat betekent meer overleg, meer vastlegging en meer signalering. De APV wordt uitgebreid, er wordt aangesloten bij het project Vitale Vakantieparken en de mogelijkheden van de Wet BIBOB worden gericht onderzocht. Dat gaat over vergunningen, vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten.

Digitale veiligheid

Er komt een werkgroep van ambtenaren met expertise in digitale veiligheid die gericht met het voorkomen van cybercriminaliteit aan de slag gaat. Het doel: bewustwording en weerbaarheid bij zowel de inwoners, de bedrijven als de eigen organisatie vergroten. Voor de eigen organisatie komt er een bewustwordingsprogramma en deelname aan een overheidsbrede cyberoefening.

Naar pagina Integraal Veiligheidsplan