Beweeg- en sportakkoord

Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’

De gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat alle inwoners in en nabij de eigen woonomgeving voldoende en veilig kunnen bewegen en sporten. Samen werken aan een samenleving waar bewegen en sport bijdraagt aan een beter, actiever en gezonder leven. De nieuwe Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’, door de gemeenteraad vastgesteld op 19 mei 2020, sluit aan bij de thema’s van het Nationaal Sportakkoord en is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Waar gaan we voor?

Onderdelen van het Sportakkoord: Inclusief bewegen en sporten; Positieve cultuur; Duurzame infrastructuur; Van jongs af aan vaardig in bewegen; Vitale aanbieders; Bijzondere prestaties inspireren

Documenten:

Heb je ook een sportieve activiteit en mag deze vermeld worden in de sportagenda?

Contactgegevens:

Mail naar staphorstinbeweging@gmail.com.