De adviesraad sociaal domein zoekt op korte termijn een nieuwe secretaris, dit ter opvolging van de huidige secretaris.

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Staphorst is een per Gemeentelijke Verordening van 2018 ingesteld orgaan waarin de cliëntenparticipatie van alle drie onderdelen van het Sociaal Domein, te weten Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, zijn verenigd. Als adviesorgaan geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst op het terrein van alle drie bovengenoemde sociale wetten. De Adviesraad is onafhankelijk en heeft tot taak haar adviezen te formuleren vanuit inwonersperspectief. De Adviesraad bestaat uit 9 leden, drie voor elk onderdeel, en een door B&W benoemde voorzitter en secretaris.

Werkzaamheden

Het secretariële werk is wat je er normaal van kunt verwachten, zoals: agenda opstellen (samen met de voorzitter), notulen maken (6 -7 plenaire vergaderingen per jaar), declareren van vrijwilligersvergoedingen, bijhouden van 'to-do' lijstjes, Archief, enzovoort. De werkzaamheden vergen normaliter niet meer dan 5 tot 10 uur per maand.

Wat verwachten wij?

  • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
  • Enige kennis van het Sociaal Domein
  • Enige Secretariële ervaring is een pré
  • Geen privé of zakelijke binding met de gemeente Staphorst en het gemeentebestuur
  • Binding met Staphorst, Rouveen of IJhorst, niet noodzakelijk woonachtig.

Volg je een studie in de richting Sociaal/Maatschappelijk werk, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Er worden mogelijk ook studiepunten voor toegekend.

Wat staat er tegenover?

  • Een vrijwilligersvergoeding van € 60,- per maand.
  • Mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering d.m.v. gratis cursussen via 'De Koepel van Adviesraden'.
  • Onderdeel zijn van een enthousiast team van mensen die de gemeente Staphorst kritisch volgen bij de totstandkoming en uitvoering van de wet- en regelgeving in het Sociaal Domein.

De procedure

Heb je interesse? Wij ontvangen graag een schriftelijke sollicitatie met motivatie via: adviesraadsociaaldomein@staphorst.nl

Na ontvangst krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie en kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek met 2 leden van de Adviesraad en een vertegenwoordiger van de gemeente Staphorst.

Een eventuele benoeming zal daarna door de gemeente Staphorst worden bevestigd.