De ROVA komt nog regelmatig restafval of andere vervuiling tegen in de containers die bedoeld zijn voor de inzameling van pmd en gft. De ROVA en de gemeente Staphorst willen daarom, samen met de inwoners van de gemeente, de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen verbeteren. De komende tijd laat de ROVA daarom containers waar verkeerd afval in zit staan en leegt deze niet.

Als ROVA een container tegenkomt waar spullen of materialen inzitten die er niet in horen, laten ze de container staan. Er komt dan een kaart aan te hangen, waarop staat welke soort vervuiling is gevonden. Als de eigenaar van de container de vervuiling uit de container haalt, wordt deze de volgende keer weer geleegd. Zit de container in de tussentijd vol, dan kan het afval zelf naar het milieubrengstation gebracht worden.

Waarom worden vervuilde containers niet geleegd?

In vervuilde containers zitten producten of materialen die daar niet in horen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan etensresten die in de pmd-container, bedoeld voor onder andere plastic, belanden of een plastic zak die juist in de gft-container zit. Om erachter te komen of een container vervuild is, kijkt de chauffeur van de vuilniswagen steekproefsgewijs in containers.

Vervuilingen verstoren het recyclingproces. Een paar sterk vervuilde containers kunnen er al voor zorgen dat een hele vracht grondstoffen - met daarin de inhoud van honderden containers - wordt afgekeurd voor recycling. Die vracht moet dan samen met het restafval worden verbrand. Dat is om meerdere reden jammer; de verbranding is duur, slecht voor het milieu en er gaan waardevolle grondstoffen verloren.

Man met container groep ROVA medewerker bij vuilnisauto

Afval scheiden levert op

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om afval en grondstoffen goed te scheiden. Gft kan bijvoorbeeld omgezet worden tot groen gas en compost. Pmd wordt gebruikt om straatmeubilair en fleecetruien te maken. En oud glas wordt gerecycled tot nieuw glas. Ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen! Die grondstoffen kunnen echter alleen worden teruggewonnen als het afval goed wordt gescheiden. Op de scheidingswijzer(externe link) staat nog eens nauwkeurig beschreven welk afval in welke container hoort.

Vrouw gooit gft afval in groene container