Contactgegevens Rekenkamercommissie

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Staphorst of het indienen van onderzoeksonderwerpen kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw S.M.H. Voortman.