Een fout melden

Denkt u dat er een fout is gemaakt in de processen-verbaal van één van de stembureaus of in het proces-verbaal van het gemeentelijke stembureau? U kunt voor dinsdag 21 maart 2023 10.00 uur een melding doen bij het centraal stembureau Provinciale Staten Overijssel(externe link).

Een fout melden

Denkt u dat er een fout is gemaakt in de processen-verbaal van één van de stembureaus of in het proces-verbaal van het gemeentelijke stembureau? U kunt voor dinsdag 21 maart 2023 10.00 uur een melding doen bij het centraal stembureau Waterschap Drents Overijsselse Delta(externe link).