Soms kan een kind niet meer thuis wonen. In sommige situaties is pleegzorg dan de beste oplossing. De gemeente zorgt voor pleegouders waar het kind kan wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan het kind en doen de opvoeding. Zo lang het nodig is kan er pleegzorg worden ingezet.

Contact

Als u meer wilt weten over pleegzorg, dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving: