De gemeentewerf langs de Gemeenteweg in Staphorst is aan vervanging toe. Een brand in de timmerwerkplaats in november 2021 was aanleiding voor de vraag: hoe brengen we de gemeentewerf weer ‘bij de tijd’?

Voor het antwoord op die vraag is onderzoek nodig. Het college van burgemeester en wethouders legt daarvoor aan de raad nu een plan van aanpak voor. Ook vraagt het college daarvoor een voorbereidingskrediet van €50.000. In de vergadering van 11 juni vormt de raad zich hierover een mening. Naar verwachting neemt de raad op 26 juni een besluit.

Het onderzoek richt zich op alle mogelijke scenario’s voor de huisvesting van de gemeentewerf en de buitenopslag. Keuzes daarvoor kunnen gevolgen hebben voor de naastgelegen begraafplaats. Omdat dat ook geldt voor de brandweerkazerne op het terrein wordt ook de brandweer van Veiligheidsregio IJsselland bij het onderzoek betrokken.

Zorgvuldige afweging

Het onderzoek inventariseert eerst de ruimtelijke functionele eisen en randvoorwaarden en de voor- en nadelen daarvan. Daarna volgt onderzoek naar de voorziene uitbreiding van de naastgelegen begraafplaats. Als derde stap brengt het onderzoek alle mogelijke scenario’s in kaart. Daarbij wordt ook de motie die de raad op 14 november 2023 aannam betrokken. Wethouder Jan Carlo Bos: “De toekomst van de gemeentewerf vraagt om een zorgvuldige afweging van alle scenario’s. Bij die afweging willen we de gemeenteraad goed betrekken. Daarom leggen we nu eerst aan de raad dit plan van aanpak voor.”

Tussenstap voor besluitvorming

Het onderzoek wordt uitgewerkt tot een advies. Dit advies legt het college in het najaar voor besluitvorming voor aan de raad. Bos: “Deze extra tussenstap hebben we ingebouwd om de raad zo goed mogelijk te blijven betrekken.” De keuze die de raad dan maakt wordt daarna verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Dat mondt uit in een advies en een eindrapport. Over dit eindrapport neemt de raad naar verwachting begin 2025 een definitief besluit.