Wat is het?

Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen, is het in sommige gevallen mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de persoonlijke verzorging. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • wassen, tandenpoetsen en scheren;
  • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
  • eten en drinken of medicijnen innemen;
  • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
  • wisselen van lighouding of zithouding.

Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen.

Contact

Als u meer wilt weten over persoonlijke verzorging, dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving: