In de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Wanneer u zich wilt inschrijven op een adres met een recreatieve bestemming, kunnen wij uw inschrijving in het BRP wettelijk gezien niet weigeren. Maar wonen op een vakantiepark of adres waarop een recreatieve bestemming rust, mag niet. Daarom zal de gemeente hiertegen handhaven optreden. Leest u deze informatie daarom zorgvuldig door.

Wat is het?

Het kan per geval verschillen wanneer er sprake is van permanente bewoning. Het is daarom niet mogelijk om in het algemeen aan te geven, wanneer er sprake is van permanente bewoning. Uit de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) blijkt op welke punten er wordt gelet. Dat zijn onder andere feitelijke huisvesting, inschrijving in het BRP en verbruik van elektriciteit, gas en water. Wat met name duidt op permanente bewoning is de situatie dat u geen ander adres heeft waar u woont en/of wanneer u de recreatiewoning niet gebruikt om te recreƫren, maar als vaste verblijfplaats en u vanaf daar bijvoorbeeld naar het werk gaat. Ook het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning valt onder permanente bewoning, en niet is toegestaan. Wilt u weten of er in uw situatie sprake is van permanente bewoning? Neem dan contact op met uw eigen juridisch adviseur of met de gemeente.

Handhaving

In de gemeente Staphorst is permanente bewoning van recreatiewoningen en/of kampeermiddelen niet toegestaan. Gelet hierop zullen wij handhavend optreden.

U loopt ook het risico dat er een handhavingsverzoek bij de gemeente Staphorst wordt ingediend. Wij zijn dan verplicht om binnen een wettelijke termijn formeel te besluiten of wij handhavend op treden of niet. Handhavend optreden betekent dat wij u aanschrijven met de mededeling dat u de recreatiewoning niet langer mag bewonen en dat u ergens anders moet gaan wonen, waar dit wel is toegestaan. Wanneer u hier niet aan voldoet kan een dwangsom opgelegd worden.

Wat kunt u doen?

De gemeente Staphorst wil voorkomen dat wij ten onrechte een handhavingsprocedure beginnen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij naar aanleiding van uw persoonlijke omstandigheden afzien van handhavend optreden en een tijdelijke gedoogverklaring afgeven. Wanneer u van mening bent dat uw situatie zodanig is dat u in aanmerking komt voor deze tijdelijke gedoogverklaring kunt u hiervoor een formulier formulier invullen. Zodra wij het formulier van u hebben ontvangen, plannen wij een afspraak met u om uw situatie te bespreken en te beoordelen of u in aanmerking komt voor een gedoogverklaring.

Wanneer wij geen ingevuld aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen wij de handhavingsprocedure opstarten. Ook wanneer u een gedoogverklaring heeft aangevraagd, maar deze niet wordt verleend, zullen wij handhavend optreden.

Extra informatie

Heeft u vragen? Of wilt u het formulier opvragen? Neem dan contact op met de Publieksbalie Omgevingsplein, via telefoonnummer (0522) 46 74 67 of e-mailadres omgevingsloket@staphorst.nl.