Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Maar liefst 84,5% van de kiesgerechtigden in de gemeente Staphorst heeft een stem uitgebracht! Bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst 74,06%.

Donderdag 16 maart om 09.30 uur vindt in het gemeentehuis een openbare zitting plaats van het Gemeentelijke Stembureau. Tijdens deze zitting worden de Processen-Verbaal van de stembureaus gecontroleerd en worden de gemeentelijke totalen vastgesteld.

Voorlopige uitslagen