De gemeente Staphorst biedt haar inwoners ondersteuning wanneer zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen of wanneer zij geldzorgen hebben. De gemeente kan helpen voorkomen dat er schulden ontstaan of helpen voorkomen dat een nog grotere schuldenlast ontstaat. Er zijn diverse mogelijkheden waar inwoners gebruik van kunnen maken. Deze variëren van toeslagen om de energienota te betalen tot kwijtschelding van aanslagen. De gemeente biedt ondersteuning aan zowel particuliere huishoudens als ook aan gesubsidieerde instellingen en verenigingen.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Op dit moment wordt er door het kabinet een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Dat betekent dat de doelgroep van de energietoeslag 2023 niet automatisch gelijk is aan die van 2022. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in oktober 2023. Wanneer er meer bekend is over de energietoeslag van 2023 leest u dat op deze pagina.

Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor nu financieel in de problemen? Neem dan contact met ons op via: geldzorgen@staphorst.nl.

Advies van een energiecoach

Naast de eenmalige vergoeding van het Rijk en de bon voor energiebesparende maatregelen, kunnen alle inwoners van Staphorst sinds kort ook een beroep doen op een energiecoach.

Inwoners die niet weten waar ze moeten beginnen met geld besparen op de energierekening kunnen terecht bij energiecoach Gerwin Nijboer. Na het maken van een afspraak komt hij gratis bij u langs en loopt samen door het huis om te kijken waar u kunt besparen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en na afloop krijgt u een verslag met tips. De tips zijn snel uitvoerbaar waardoor u gelijk bespaart.

Meer informatie over de energiecoach(externe link)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer een inwoner de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het vermogen speelt hierin tevens een rol. Bij vragen over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen inwoners contact opnemen met het team Belastingen/WOZ van de gemeente Staphorst. De contactgegevens staan op het aanslagbiljet welke inwoners eind januari 2023 ontvangen.

Meer informatie over kwijtschelding belasting


Hulp nodig bij schulden

Inwoners die hulp willen bij hun schulden, zich zorgen maken over hun inkomen en de rekeningen die zij moeten betalen kunnen bellen naar (0522) 46 74 66 of mailen naar geldzorgen@staphorst.nl.

Meer informatie over (dreigende) geldproblemen

Energie steunmaatregel gesubsidieerde stichtingen en verenigingen

Gesubsidieerde stichtingen en verenigingen kunnen een beroep doen op de energie steunmaatregel sociaal domein voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Organisaties moeten meer kosten maken als gevolg van de snel toenemende energieprijzen. Hierdoor kunnen financiële verplichtingen mogelijk niet nagekomen worden. Gezien de bijdrage die deze organisaties leveren aan de vitaliteit van de lokale samenleving, wil de gemeente – binnen de mogelijkheden die er zijn – hen een helpende hand bieden. Deze steunmaatregel is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Gesubsidieerde stichtingen en verenigingen hebben hierover een brief ontvangen.

Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met 30 april 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.

Wie kan steun aanvragen bij het Noodfonds Energie?

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun krijgt een huishouden uit het Noodfonds?

De steun uit het Noodfonds is als volgt:

InkomenNoodfonds betaalt deel van de energierekening
tot 160% van het sociaal minimumboven 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden
160 - 200% van het sociaal minimumboven 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden

Hoe aanvragen?

Alle informatie over de aanvraag is te vinden op noodfondsenergie.nl(externe link).