De gemeente Staphorst biedt haar inwoners ondersteuning wanneer zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen of wanneer zij geldzorgen hebben. De gemeente kan helpen voorkomen dat er schulden ontstaan of helpen voorkomen dat een nog grotere schuldenlast ontstaat. Er zijn diverse mogelijkheden waar inwoners gebruik van kunnen maken. Deze variëren van toeslagen om de energienota te betalen tot kwijtschelding van aanslagen. De gemeente biedt ondersteuning aan zowel particuliere huishoudens als ook aan gesubsidieerde instellingen en verenigingen.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Op dit moment wordt er door het kabinet een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Dat betekent dat de doelgroep van de energietoeslag 2023 niet automatisch gelijk is aan die van 2022. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in juni 2023. Wanneer er meer bekend is over de energietoeslag van 2023 leest u dat op deze pagina.

Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor nu financieel in de problemen? Neem dan contact met ons op via: geldzorgen@staphorst.nl.

Advies van een energiecoach

Naast de eenmalige vergoeding van het Rijk en de bon voor energiebesparende maatregelen, kunnen alle inwoners van Staphorst sinds kort ook een beroep doen op een energiecoach.

Inwoners die niet weten waar ze moeten beginnen met geld besparen op de energierekening kunnen terecht bij energiecoach Gerwin Nijboer. Na het maken van een afspraak komt hij gratis bij u langs en loopt samen door het huis om te kijken waar u kunt besparen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en na afloop krijgt u een verslag met tips. De tips zijn snel uitvoerbaar waardoor u gelijk bespaart.

Meer informatie over de energiecoach(externe link)

Eenmalig bedrag te besteden aan energiebesparende maatregelen

Ongeveer 600 huishoudens in Staphorst hebben een bon ontvangen ter waarde van 300 euro die zij uitsluitend kunnen besteden aan energiebesparende maatregelen voor in huis. Het bedrag kan naar eigen inzicht besteed worden aan producten die kunnen helpen om de energiekosten te verlagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie voor dak, muur of vloer of aan producten als radiatorfolie en overgordijnen. Het gaat hierbij onder meer om huishoudens die eerder de energietoeslag hebben ontvangen, huishoudens die een sociale huurwoning met energielabel D t/m G huren of bijvoorbeeld huishoudens die permanent een particuliere woning huren die gebouwd en/of gerenoveerd is vóór 2001.

Meer informatie over dit eenmalig bedrag
 

Energie steunmaatregel gesubsidieerde stichtingen en verenigingen

Gesubsidieerde stichtingen en verenigingen kunnen een beroep doen op de energie steunmaatregel sociaal domein voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Organisaties moeten meer kosten maken als gevolg van de snel toenemende energieprijzen. Hierdoor kunnen financiële verplichtingen mogelijk niet nagekomen worden. Gezien de bijdrage die deze organisaties leveren aan de vitaliteit van de lokale samenleving, wil de gemeente – binnen de mogelijkheden die er zijn – hen een helpende hand bieden. Deze steunmaatregel is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Gesubsidieerde stichtingen en verenigingen hebben hierover een brief ontvangen.

Meer informatie over deze energie steunmaatregel

Kwijtschelding aanslagen gemeentelijke belastingen

Wanneer een inwoner de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Het vermogen speelt hierin tevens een rol. Gemeenten hebben de mogelijkheid om vermogensnormen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen te verhogen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad een nieuwe verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vaststelt. Dit advies staat besluitvormend op de raadsagenda van 17 januari 2023. Bij vragen over kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen inwoners contact opnemen met het team Belastingen/WOZ van de gemeente Staphorst. De contactgegevens staan op het aanslagbiljet welke inwoners eind januari 2023 ontvangen.

Meer informatie over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hulp nodig bij schulden

Inwoners die hulp willen bij hun schulden, zich zorgen maken over hun inkomen en de rekeningen die zij moeten betalen kunnen bellen naar (0522) 46 74 66 of mailen naar geldzorgen@staphorst.nl.

Meer informatie over (dreigende) geldproblemen