Vooraankondiging aanbesteding: Herstraten industrieterrein De Esch 3

Home > Ondernemers > Zaken doen met de gemeente > Vooraankondiging aanbesteding: Herstraten industrieterrein De Esch 3

Vooraankondiging aanbesteding: Herstraten industrieterrein De Esch 3

RSS

De gemeente Staphorst is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het herstraten van industrieterrein De Esch 3.

Werkomschrijving:

 • Opbreken en opnieuw aanbrengen kantopsluitingen circa 2180 m1.
 • Opbreken en opnieuw aanbrengen straatwerk circa 8370 m2.
 • Opbreken en opnieuw herstraten inritten naar bedrijven circa 1090 m2.
 • Opstellen communicatie en faseringsplan.
 • Het verzorgen van de communicatie met aanliggende percelen.

Uitgangspunten:

 • Standaard RAW bestek.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De beoogde start uitvoering fase 1 is 11 maart 2019 en oplevering 31 juli 2019.
 • De beoogde start uitvoering fase 2 is 2 september 2019 en oplevering 20 december 2019.

Planning onder voorbehoud:

 • 7 januari tot en met 20 januari 2019 marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Staphorst.
 • 21 en 22 januari 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 23 januari 2019 om 9.00 uur eventuele loting.
 • 23 januari 2019 versturen aanbestedingsstukken.
 • 13 februari 2019 inschrijving.

Aanmelden

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding worden maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 20 januari 2019 online aanmelden.

Online aanmelden

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. De aangeleverde referentie projecten dienen qua hoeveelheden en werkzaamheden gelijkwaardig te zijn aan bovengenoemde werkomschrijving. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Accountmanager ondernemers:

Marijn Gerrits - Oosterveen
(0522) 46 74 73
06 - 12 71 68 41
m.gerrits@staphorst.nl
 

Werkdagen:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag