Werkgelegenheid: upgrade jezelf

Home > Ondernemers > Werkgelegenheid: upgrade jezelf

Werkgelegenheid: upgrade jezelf

 • Wat is het?

  Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten, ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Precies wat Regio Zwolle nodig heeft om een aantrekkelijke regio te zijn om te werken en wonen.

  Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Met Upgrade Jezelf helpen we ondernemers hierbij.

 • Hoe werkt het?

  Scholingssubsidie, een handige scan, inspiratie en een netwerk

  Upgrade jezelf biedt ondernemers een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Zodat werkgevers hun werknemers kunnen uitdagen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Mkb’ers, werkgevers en zzp’ers, gevestigd in Regio Zwolle die willen investeren in skills en knowhow van (toekomstige) werknemers kunnen een beroep doen op het fonds. Samen met andere werkgevers en partners of individueel. Daarnaast zijn er negen sectortafels actief elk met eigen (groei)ambities.

 • Wat moet ik doen?

  Samen investeren in mensen

  Upgrade jezelf Regio Zwolle is een samenwerking van 20 regiogemeenten, 4 provincies, Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV werkbedrijf en onderwijs en is ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Om echt sprongen te maken, moeten we het samen doen!

 • Aanvullende info

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl