Vrije handel beginnen of uitbreiden

Home > Ondernemers > Onderwerpen A-Z

Vrije handel beginnen of uitbreiden

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Marktplaats aanvragen
  • Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

   • dagmarkt
   • weekmarkt
   • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)
 • Reclamemateriaal verspreiden
  • Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Standplaats aanvragen
  • Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

   U kunt een standplaats vragen als u:

   • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
   • handelingsbekwaam bent.
 • Straatartiest optreden
  • Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

 • Venten, melding
  • Wilt u goederen op straat of huis-aan-huis gaan verkopen? U moet dan een ventmelding bij de gemeente doen voor het aanbieden van handel. Het gaat hierbij om zowel het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, als om het aanbieden van diensten. Voorbeelden van venters zijn de ijsverkoper met een mobiele wagen of een vereniging die langs de deuren gaat om producten te verkopen.

 • Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg
   • Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren om te verkopen.
   • U hebt hiervoor een ontheffing nodig.

   Let op

   U mag wel rondrijden met uw voertuig waarop u een papiertje ‘te koop’ geplakt hebt.

Contactpersoon ondernemers:

Wibo Bennink
(0522) 46 74 00
w.bennink@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Erik van der Kamp
(0522) 74 71 21
inkoop@staphorst.nl