De EPOS-website is op woensdag 18 januari in een nieuw jasje gestoken. Het heeft dezelfde vormgeving gekregen als de gemeentelijke website.

De oude EPOS-website versus de nieuwe EPOS-website

Wat is EPOS ook al weer?

EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. EPOS is een werkwijze van de gemeente en beoogt een efficiënter proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging voor alle bouwplannen die (nog) niet in het huidige bestemmingsplan passen. Kenmerkend voor EPOS is de taak- en rolverdeling van betrokkenen. De initiatiefnemer (inwoner of bedrijf) met een (ver)bouwplan, is zelf verantwoordelijk voor het realiseren ervan. Hiervoor huurt hij een professional in. Deze helpt bij het maken van een plan en het indienen van een goede aanvraag. De gemeente faciliteert hierbij met het beschikbaar stellen van de ruimtecoach. Op de website epos.staphorst.nl kan de initiatiefnemer hiervoor alle benodigde informatie vinden.