Op 5 februari is tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis aan drie inwoners van de gemeente Staphorst het Nederlanderschap verleend.

De drie inwoners met in hun midden burgemeester Ten Kate.

Tijdens de ceremonie is ten overstaan van burgemeester Ten Kate de verklaring van verbondenheid afgelegd waarna officieel het Nederlanderschap is verkregen.

Verklaring van verbondenheid

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of door een optieprocedure. Tijdens de naturalisatieceremonie wordt stilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Iedereen van 16 jaar en ouder moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.