Opvoeden van je baby en/of dreumes kan gepaard gaan met vragen en kan het fijn zijn om ervaringen te delen en adviezen op te halen.

Elke maand is er een koffieochtend voor (aanstaande) ouders en opvoeders met jonge kinderen.

Je kunt binnenlopen voor een praatje en ervaringen uitwisselen met andere ouders. Gaandeweg zullen er thema’s aan bod komen tijdens deze ochtenden. Denk aan: contact maken met je kindje, tips rondom voorlezen. Wees welkom om daarin mee te denken. Neem je kind(eren) gerust mee! Een box, speelgoed en een verschoningskussen zijn aanwezig.

Aanmelden is niet nodig.

Er is altijd iemand van de bibliotheek aanwezig die informatie kan geven over onder andere voorlezen aan jonge kinderen. Verder is er ook een jeugdverpleegkundige waar je met vragen over de ontwikkeling van je kind, opvoeding en ouderschap terecht kunt.