Eén van de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het uitvoeren van een stresstest die de kwetsbaarheden van een gebied in kaart brengt. Inzicht in de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming is de basis voor het realiseren van een klimaatbestendig en waterrobuust Staphorst én Nederland in 2050.

Regionale stresstest

De werkregio RIVUS is na de zomer van 2019 begonnen met het uitvoeren van de regionale stresstest. Hiervoor is alleen gebruik gemaakt van openbare informatie. Als de regionale stresstest openbaar wordt gemaakt, zal de link naar de resultaten hier worden vermeld.

Lokale stresstest

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Staphorst een lokale klimaatstresstest laten opstellen door Royal HaskoningDHV. De klimaatstresstest heeft in beeld gebracht wat de gevolgen van klimaatverandering voor gemeente Staphorst kunnen zijn. Deze resultaten zullen met verschillende partijen binnen de gemeente Staphorst worden besproken in de risicodialogen.