KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of gaan meemaken.

Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, kunt u uw kind mee laten doen aan KIES. KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met anderen kinderen te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.

Bekijk de folder

Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:

  • Moet ik verhuizen?
  • Zie ik papa of mama dan nog wel?
  • Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
  • Wanneer zie ik papa of mama weer?
  • Moet de hond ook weg?
  • Wie helpt mij?
  • Mijn mama of papa heeft een nieuwe vriend/vriendin, wat nu?

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, met voorafgaand een informatiebijeenkomst en afsluitend een evaluatiebijeenkomst voor de ouders. Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een lotgenotengroep. Bij KIES wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen. De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in Staphorst. Er is een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er zitten kinderen van verschillende scholen in een groep. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de keus gemaakt welke groep start en wanneer.

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij de Intern Begeleider van uw school of Team Samenleving (Jeugd) en het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

  • Esther Flipsen, Maatschappelijk Werkster en KIES-Coach, 06-10042149
  • Joke Wassenaar, Beeldend Therapeut en KIES-coach, 06-22030911
  • Cathy Terlouw, Beeldend Therapeut en KIES-coach, 06-21210800