Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Zebrapaden

Zebrapaden

In gebieden waar 30 kilometer per uur als maximum snelheid geldt worden slechts met hoge uitzondering zebrapaden aangelegd. In deze verblijfsgebieden ligt de nadruk namelijk op verblijfsactiviteiten en niet op het snel verplaatsen van A naar B. Hier vinden veel bewegingen plaats en wordt vaak de weg overgestoken.

Het is niet de bedoeling dat het oversteken in verblijfsgebieden wordt geconcentreerd op één of enkele plaatsen. Naast het feit dat vaak niet bij het zebrapaden zal worden overgestoken zal dit, op tussenliggende weggedeelten, tot hogere rijsnelheden leiden. Zebrapaden worden in principe niet toegepast in 30 km-gebieden.

In bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Zo zijn er wel zebrapaden aangelegd op de kruising van de J.C. van Andelweg – Staphorster Kerkweg, bij rotondes en de Stovonde. Het gaat dan om kruisingen waar veel verkeer rijdt en veel oversteekbewegingen plaatsvinden.

Een zebrapad geeft gevoelsmatig aan voetgangers het idee dat men veilig kan oversteken. Echter zebrapaden kennen ook nadelen, zoals:

  • het niet vaak verlenen van voorrang aan de voetgangers.
  • het toenemen van kop-staart botsingen als gevolg van afremmen, stilstaan en weer optrekken van het voertuig.
  • geluids- en stankoverlast van het afremmen en optrekken.
  • gevaarlijke situaties waar (brom)fietsers langs auto’s rijden die stilstaan voor het zebrapad.

De gemeente honoreert in principe geen nieuwe verzoeken voor aanleg van zebrapaden.