Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer

Verkeersbord 'Uitgezonderd bestemmingsverkeer'Geregeld ontvangen wij verzoeken voor het weren van vrachtverkeer door het plaatsen van tekstborden ‘met uitzondering van bestemmingsverkeer’. Wij zijn zeer terughouden met het plaatsen van deze tekstborden.

Bestemmingsverkeer is verkeer dat een bestemming heeft op het aanliggende deel van de weg. Hieronder vallen bijvoorbeeld aanwonenden, werknemers, bezoekers of leveranciers van aanliggende bedrijven. Het doorgaande verkeer of sluipverkeer heeft geen bestemming aan de aanliggende weg en is dus geen bestemmingsverkeer.

In geval van handhaving door de politie begaat een weggebruiker, die niet onder het bestemmingsverkeer valt, een overtreding. Het vaststellen of het wel of niet gaat om bestemmingsverkeer is erg arbeidsintensief en geeft vaak aanleiding voor discussie. Het uitsluiten van bepaalde voertuigsoorten betekent ook dat deze voertuigen gebruik moeten maken van omliggende wegen. Dit kan weer voor die wegen verkeersonveilige situaties en/of overlast geven.

Routebord ANWB naar industrieterreinen De Baarge en De EschEr is een goede en verlichte ontsluitingsroute voor de bedrijventerreinen De Esch, De Baarge en Bullingerslag. Deze loopt van de Rijksweg – Achthoevenweg, de J.J. Gorterlaan en eventueel Oosterparallelweg. De route naar deze bedrijventerreinen wordt met bebording aangegeven. Wij vragen bedrijven om deze route te gebruiken en dit ook door te geven aan hun personeel en leveranciers.