Weginfrastructuur

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Weginfrastructuur

Weginfrastructuur

Weginfrastructuur is de vormgeving van de weg, zoals de wegbreedte, maar ook markering, drempels, snelheidsgebieden, fietspaden. Wat doet gemeente Staphorst op het gebied van verkeersveiligheid?

Snelheid

Bord 'einde bebouwde kom Staphorst'en begin 60 kilometer zone.In gemeente Staphorst zijn bijna alle wegen ingedeeld als erftoegangsweg (30 en 60 km/uur). Binnen de bebouwde kom geldt, met uitzondering van erven, bedrijventerreinen en enkele doorgaande wegen, een snelheidslimiet van 30 km/uur. Buiten de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 60 km/uur.

De Stadsweg, Conradsweg en een deel van de Rijksparallelweg zijn aangewezen als gebiedsontsluitingsweg waarbij een snelheidslimiet geldt van 80 km/uur.

De toegestane snelheidslimiet wordt vaak aangeven met zoneborden. Als een snelheid staat vermeld in een zonebord geldt die maximum snelheid voor een heel gebied.

SnelheidsdisplaySnelheidsdiplays

Snelheidsdisplays hebben een positief effect op het rijgedrag van automobilisten. Deze displays herinneren de automobilisten aan de geldende maximum snelheid. De gereden snelheid wordt aangegeven of de tekst 'U rijdt te snel'. Zo wordt gewezen op de gereden snelheid. De weggebruiker is daardoor geneigd langzamer te gaan rijden.

De gemeente heeft een aantal snelheidsdisplays die kunnen worden verplaatst. Kent u een locatie waar volgens u vaak te hard wordt gereden? Vraag ons dan om hier tijdelijk een snelheidsdisplay te plaatsen.

Fysieke verkeersmaatregelen

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn de afgelopen jaren verkeersmaatregelen aangebracht. Soms op verzoek van burgers, organisaties, bedrijven of wijkbeheer. Maatregelen bedoeld om de gewenste snelheid te handhaven of als extra attentie bij een gevaarlijke of lastige situatie. Voorbeelden van maatregelen zijn: verhoogde kruisingen, drempels, asverspringingen, wegversmallingen en een fietsstraat.

Fietspaden

In de gemeente zijn diverse vrijliggende fietspaden te vinden. Bij fietspaden wordt onderscheid gemaakt in utilitaire fietspaden (woon-werk / school) en recreatieve fietspaden. Beide soorten komen voor. Naast de al aangelegde fietspaden streeft de gemeente Staphorst naar de aanleg van meer vrijliggende fietspaden.

Markering

Vier voorbeelden van een wegmarkeringDoor middel van markering op de weg wordt de weggebruiker geïnformeerd over het type weg en welke snelheid daarbij hoort.

Bij erftoegangswegen (60 km/uur) zijn suggestiestroken of kantmarkering toegepast. Daarnaast komt op een aantal wegen asmarkering voor (Rijksparallelweg, viaducten).

Strepen, pijlen en symbolen geleiden het verkeer en informeren of waarschuwen de weggebruiker.

Bij de entree van verschillende snelheidsgebieden zijn naast portalen met de snelheidsaanduiding, ook dwarsstrepen toegepast. Als geheugensteuntje is de toegestane snelheidslimiet op verschillende plaatsen op het wegdek aangegeven.

Diverse kruisingen zijn voorzien van een zogenaamde druppel- of wybermarkering. Deze zijn bedoeld om te attenderen op een gelijkwaardige kruising. Daarnaast zijn op enkele plaatsen schrikstrepen en puntstukken aangebracht. Ook bedoeld om te attenderen op een kruising, paaltje of wegversmalling.