Verkeersgedrag

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Verkeersgedrag

Verkeersgedrag

Bij verkeersgedrag gaat het om educatie, voorlichting en handhaving: weggebruikers zo beïnvloeden dat de veiligheid wordt verbeterd.

Er is een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloedingsprojecten. Het hoofddoel hiervan is om door educatie en voorlichting het gedrag van de weggebruikers positief te beïnvloeden. Zo kunnen wij het aantal slachtoffers in het verkeer verminderen. Het plan bestaat uit projecten van VVN afdeling Staphorst, scholen (bassischolen en het voortgezet onderwijs) en de gemeente.

Jaarlijks vragen wij aan VVN en de scholen om gewenste verkeersprojecten door te geven. Wij stellen op basis hiervan het gemeentelijk verkeersplan op. Dit plan dienen wij in bij de provincie voor subsidie. De provincie beoordeelt dit waarbij advies wordt gevraagd aan het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland.

Vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland praat met deelnemer aan het fietsverkeersexamen.Wij hebben ons gecommitteerd aan de intentieverklaring waarbij een inspanningsverplichting wordt gevraagd om per inwoner (minimaal) € 2, - te besteden aan verkeersveiligheidsprojecten (niet infra). Het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan bevat projecten voor alle leeftijdscategorieën. Een voorbeeld van zo'n project is het jaarlijkse fietsverkeersexamen voor leerlingen groep 7 van de basisscholen.