Verkeersadviescommissie (VaC)

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Verkeersadviescommissie (VaC)

Verkeersadviescommissie (VaC)

Vragen over verkeersveiligheid worden behandeld in de verkeersadviescommissie (VaC) van de gemeente.

De VaC bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van de politie;
  • een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Staphorst;
  • gemeentelijke verkeersambtenaren.

De commissie vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De VaC rapporteert zo nodig aan het college.

Geregeld worden er vragen gesteld over bepaalde verkeerssituaties en mogelijke oplossingen aangedragen. Daarom willen wij graag dat u met ons meedenkt en signalen aan ons doorgeeft!