Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Team Verkeersadvisering (TVa)

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Team Verkeersadvisering (TVa)

Team Verkeersadvisering (TVa)

Vragen over verkeersveiligheid worden behandeld in het Team Verkeersadvisering (TVa) van de gemeente.

De TVa bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van de politie;
  • een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Staphorst;
  • gemeentelijke verkeersambtenaren;
  • beleidsmedewerker en toezichthouder APV;
  • beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening;
  • twee beleidsmedewerkers verkeer en vervoer;
  • secretaresse.

De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Indien nodig rapporteert TVa aan het college.