NL-Alert

NL-Alert

Logo NL-Alert

NL-Alert is extra middel van de overheid om mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon.

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?

Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet u dit zelf doen. Kijk op www.nl-alert.nl of u uw telefoon hebt ingesteld.

Hoe weet ik dat ik mijn telefoon goed heb ingesteld voor NL-Alert?

Tweemaal per jaar zendt de overheid een controlebericht uit. Als u het controlebericht ontvangt, heeft u uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.