Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen. Geen antwoord is onjuist. En de test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Crisisplan gemeente Staphorst - Veiligheidsregio IJsselland

Home > Inwoners > Veiligheid, hulpdiensten > Crisisplan gemeente Staphorst - Veiligheidsregio IJsselland

Crisisplan gemeente Staphorst - Veiligheidsregio IJsselland

Logo Denk vooruit

Het Crisisplan beschrijft de crisisorganisatie in veiligheidsregio IJsselland en is vooral bedoeld voor de functionarissen binnen de crisisorganisatie. Het bevat de afspraken over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen en teams. Daarnaast beschrijft het de voorwaardenscheppende processen. Bijvoorbeeld melden en alarmeren, op- en afschalen, leiding en coördinatie en informatie-management. Tenslotte bevat het de afspraken die Veiligheidsregio IJsselland heeft gemaakt met diverse partners en buurregio’s.

Het crisisplan is gebaseerd op de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s. Het komt in plaats van de gemeentelijke rampenplannen. Het crisisplan is weliswaar een plan op hoofdlijnen, maar wel een belangrijke stap op weg naar een betere multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen, door vorm te geven aan een eenduidige, professionele en slagvaardige crisisorganisatie op regionaal niveau.

Te downloaden: