Veiligheid, hulpdiensten

Home > Inwoners > Veiligheid, hulpdiensten

Veiligheid, hulpdiensten

Openbare orde en veiligheid is één van de oudste kerntaken van de gemeenten in Nederland. Het is ook een onderwerp dat altijd veel in de belangstelling staat. De gemeente Staphorst wil haar inwoners dan ook graag informeren over veiligheid. Zowel op algemeen vlak als in de gemeente Staphorst zelf.