Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Trouwambtenaar voor één dag

Home > Inwoners > Trouwportaal > Trouwambtenaren > Trouwambtenaar voor één dag

Trouwambtenaar voor één dag

Op schriftelijk verzoek van het bruidspaar kan een persoon voor één gelegenheid aangewezen worden tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). Het kan zijn dat bij de plechtigheid ook een Ambtenaar Burgerlijke Stand van gemeente Staphorst aanwezig is. Die ziet er op toe dat de ceremonie op de juiste wijze verloopt.

Deze informatie geldt voor een huwelijk in Staphorst, behalve voor een gratis huwelijk. Als u in een andere gemeente gaat trouwen, neem dan contact op met die gemeente. Let op: voor het registreren van een partnerschap gelden de zelfde regels.

Aanvraag benoemen eenmalige BABS

Uw aanvraag om iemand tot BABS aan te stellen moet uiterlijk vier maanden vóór de datum van het huwelijk binnen zijn bij het team Burgerzaken. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

Kosten: € 181,75

Aanstellen van een BABS uit andere gemeente voor één huwelijk

Is iemand al BABS (of 'gewoon' Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in een andere gemeente, dan moet uw aanvraag uiterlijk twee maanden vóór de datum van het huwelijk binnen zijn bij de het team Burgerzaken. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

Kosten: € 60,60

Aanvraag doen

In beide gevallen kunt u de aanvraag doen zodra de datum van het huwelijk vastligt. De aanvraagformulieren kunt u downloaden op deze pagina of ophalen bij de balie Burgerzaken. Het formulier moet worden ondertekend door beide partners én door degene die het huwelijk zal voltrekken.

Stuur het aanvraagformulier met de bijbehorende documenten naar: Gemeente Staphorst, team Burgerzaken, Postbus 2, 7950 AA Staphorst.

Koppelbox