Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Alternatieve trouwlocaties en criteria

Home > Inwoners > Trouwportaal > Trouwlocatie > Alternatieve trouwlocaties en criteria

Alternatieve trouwlocaties en criteria

In de gemeente Staphorst is het mogelijk om te trouwen in de trouwzaal van het gemeentehuis, maar u kunt ook trouwen op een alternatieve locatie. Deze kunt u zelf uitkiezen. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en de beheerder/eigenaar van de locatie moet de locatie beschikbaar stellen en dus toestemming geven. Trouwen in de open lucht is niet mogelijk, de locatie moet een gebouw zijn. Voor het trouwen op een alternatieve locatie worden extra kosten gerekend.

Om te trouwen op een alternatieve locatie moet u zelf contact opnemen met de eigenaar/beheerder van de locatie. Ook als er voor de entourage op de dag zelf op de alternatieve locatie nog vergunningen nodig zijn (denk aan een partytent, muziek o.i.d.), moet u of de eigenaar/beheerder van de locatie dit zelf regelen.

Als u van mening bent dat de locatie aan alle criteria voldoet, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente tot het eenmalig aanwijzen van de betreffende locatie als trouwlocatie. Dit verzoek moet 8 weken voor de huwelijksvoltrekking ingediend zijn. Houdt u wel rekening met extra kosten als u trouwt op een alternatieve locatie.

Let op!

Uiteraard moet u voor het trouwen op een alternatieve locatie de trouwdatum óók vastleggen bij de gemeente. Neem hiervoor vroegtijdig contact op met Team Burgerzaken.

Criteria alternatieve trouwlocatie:

 • trouwen in de open lucht mag niet, het moet in een gebouw zijn;
 • de locatie is een bestaand adres in de gemeente Staphorst;
 • de locatie moet openbaar toegankelijk zijn (artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek);
 • de locatie, te weten het gebouw, voldoet aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Als deze geschikt is voor meer dan 50 personen dan moet de eigenaar van de locatie beschikken over een gebruiksvergunning;
 • er worden geen kosteloze huwelijken voltrokken;
 • de locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt niet in de weg;
 • het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten een overeenkomst waarbij de gemeente Staphorst geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding;
 • de eigenaar van de locatie geeft vooraf schriftelijke toestemming;
 • het verzoek om een locatie aan te wijzen wordt uiterlijk acht weken voor de huwelijksdatum ingediend.

n.b.:

 • Waar staat 'huwelijk' wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld.
 • Waar staat 'bruidspaar' wordt ook geregistreerde partners bedoeld.
 • Zie voor een overzicht van leges de pagina Tarieven.

Koppelbox