Telefonisch keuzemenu

Home > Inwoners > Telefonisch keuzemenu

Telefonisch keuzemenu

U hoeft het keuzemenu niet helemaal af te luisteren maar kunt meteen een keuze maken.

Onderwerp Nummer Vervolgnummer
bouw, verbouw of meldingen openbare ruimte
(lantaarnpalen, stoeptegels, zwerfafval,
onderhoud groen/wegen)
kies 1 -
jeugd, werk, inkomen of wmo, zoals
huishoudelijke hulp, begeleiding of vervoer
kies 2 Voor jeugd > kies 1
Voor Wmo > kies 2
Voor werk en inkomen > kies 3
Voor overige vragen > kies 4
paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, uittreksels,
verhuizing of geboorte
kies 3 -
belastingen en WOZ kies 4 -
overige vragen kies 5 -