Sluit venster x

Vanwege het coronavirus zijn de publieksbalies in het gemeentehuis tot en met 6 april gesloten.

Alleen op afspraak geopend

Voor dringende gevallen en voor het inzien van stukken kunt u telefonisch een afspraak maken: (0522) 46 74 00, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Wanneer u ons belt, krijgt u een telefonisch keuzemenu.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Team Samenleving

Home > Inwoners > Team Samenleving

Team Samenleving

Voor ondersteuning in de vorm van een voorziening vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Participatiewet kunt u vanaf heden terecht bij team Samenleving. Met de komst van team Samenleving komen in onze gemeente de werknamen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Centrum voor Werk en Ondersteuning (CWO) te vervallen.

We werken vanuit team Samenleving vanuit het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Het werken vanuit een team levert als voordeel op dat we alle kennis en ervaring kunnen bundelen. Op deze manier kunnen we u als inwoner zo goed mogelijk ondersteunen met vragen waar professionele ondersteuning noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan diverse thema’s zoals opvoeden en opgroeien, financiën, gezondheid en participatie.

Wegwijs in Staphorst

Het kan in ons ingewikkelde maatschappij best lastig zijn om de juiste ondersteuning te vinden. Graag nemen wij u mee in de stappen die u kunt zetten voor passende ondersteuning. Dit begint bij uw omgeving. Als u niet de juiste ondersteuning in uw omgeving kan vinden, kunt u terecht bij organisaties via de sociale kaart . De stap die daarna volgt is de ondersteuning vanuit de gemeente ‘team samenleving’.  

Nieuwe contactgegevens

Omdat we werken vanuit één team, kunt u ons vanaf heden ook op één centraal nummer en e-mailadres bereiken. Onze nieuwe contactgegevens zijn (0522) 46 74 66 en teamsamenleving@staphorst.nl.


Meer informatie over: