Sluit venster x

Op vrijdagmiddag 12 augustus is het helaas niet mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken. Dit vanwege technisch onderhoud aan het afsprakensysteem. Excuses voor de overlast. Probeert u het op een ander moment?

Projecten

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte

Projecten

RSS
 • Energiescan Monumenten

  In het ‘Klimaatakkoord’ hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afgesproken de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Daarnaast heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Dat vraagt echter een gezamenlijke inspanning. Ook van de huiseigenaren wordt wat gevraagd. Nu investeren betekent straks een lagere energierekening.

 • Fietspad Heerenweg

  De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om hiervoor een plan uit te werken en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

 • Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3

 • Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

  Staphorst groeit, als een van de weinige plekken in Nederland. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert, het aantal bedrijven stijgt en toch blijft het veilige dorpsgevoel behouden. Kortom: Staphorst is een plek waar mensen graag wonen, werken en leven. Dit wil de gemeente graag zo houden. Om dit te bereiken werkt de gemeente aan de plannen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van Staphorst.

 • Uitbreiding begraafplaats Rouveen

  Buro Stad en Land maakt een ontwerp van de uitbreiding van de begraafplaats aan de Scholenweg 3 in Rouveen. Zij hebben veel ervaring met het ontwerpen van begraafplaatsen. Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is het behoud van het karakteristieke landschap, het elzensingellandschap.

 • Uitvoering groenrenovatieplan

  In het voorjaar van 2020 is het Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025 samengesteld en goedgekeurd door de Gemeenteraad op 12 mei 2020. Hierin is aangegeven hoe gemeente Staphorst het openbaar groen wil omvormen/inrichten en onderhouden.

 • Verkeersafwikkeling en -veiligheid in de kern van Rouveen

  Het verkeer in Rouveen neemt toe. Zwaar, snel en langzaam verkeer moeten de weg met elkaar delen. Zo kunnen onveilige situaties ontstaan. In 2020 zijn wij gestart met een project om te kijken hoe we Rouveen veiliger kunnen inrichten. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verkeersbureau BonnoTraffics.

 • Woningbouw Poeleweg in IJhorst

  Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

 • Woningbouw Rouveen Zuid

  De gemeente Staphorst is bezig met de plannen voor de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Vanaf 22 juni ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ ter inzage. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plan en de huidige stand van zaken.