Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte

Werk in uitvoering

RSS

Wegwerkzaamheden

  • Afkoppelen en herinrichting Oosterparallelweg

    De Oosterprallelweg, het gedeelte tussen de Gemeenteweg en de Akkerweg, krijgt extra riolering (afkoppeling van regenwater) en nieuwe wegverharding.

  • Wegwerkzaamheden en -omleidingen

    Zie voor een overzicht van alle wegwerkzaamheden en wegomleidingen in de gemeente Staphorst de website wegwerkmeldingen.nl.

  • Werkzaamheden in De Slagen

    De gemeente Staphorst en Exploitatiemaatschappij Staphorst (collectief van Staphorster bouwbedrijven) nemen maatregelen in De Slagen om het woongenot te verbeteren. De komende weken worden lantaarnpalen geplaatst en stoepen en parkeervakken aangelegd. In totaal wordt ongeveer 150.000 euro in de wijk geïnvesteerd.