Projecten

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte

Projecten

RSS
 • Fietspad Heerenweg

  De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg voor een fietspad langs de Heerenweg. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om hiervoor een plan uit te werken en een uitvoeringsbedrag in de Lijst van Investeringen op te nemen.

 • Fietspad Mr. J.B. Kanlaan - Evenboersweg

  In de gemeentelijke fietspadennotitie heeft de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Mr. J.B. Kanlaan en de Evenboersweg de hoogste prioriteit. Het betreft het traject Mr. J.B. Kanlaan vanaf de Leidijk tot de gemeentegrens met Dalfsen op de Evenboersweg.

 • Herinrichting Heerenweg - wijziging voorrangssituatie

  Een aantal jaar geleden is de snelheid op de Heerenweg teruggebracht van 50 naar 30 km/uur. Deze maatregel heeft als gevolg dat verkeer van rechts sindsdien voorrang heeft. Vanuit de dorpsraad ontvingen wij signalen dat de nieuwe verkeerssituatie voor veel mensen onduidelijk is. Om te zorgen voor een veiligere situatie worden de kruispunten in de Heerenweg en de situatie in de omgeving van ’t Vosje en Kroko aangepast.

 • Herinrichting kruising J.J. Gorterlaan – Oosterparallelweg

  De gemeente Staphorst gaat de kruising J.J. Gorterlaan – Oosterparallelweg anders inrichten. Het conceptontwerp is klaar. Voordat we het ontwerp definitief maken, willen we eerst met de omgeving in gesprek, zodat we eventuele aanpassingen in één keer kunnen verwerken. Gekozen is voor een variant die de ‘korte lus’ wordt genoemd. Daarbij wordt de aansluiting van de Oosterparallelweg op de J.J. Gorterlaan circa 60 meter in noodoostelijke richting opgeschoven.

 • Landinrichting Staphorst

  Hoofddoel van het project: het realiseren van landbouwstructuurverbetering van zo’n 6.000 hectare grond.

 • Meedenken over de nieuwe woningbouw Rouveen Zuid

  Gemeente Staphorst gaat aan de slag met het ontwerp van de nieuwe woonwijk in Rouveen Zuid. Het gaat hierbij om het rood omlijnde gebied op de luchtfoto. Wij hebben drie schetsen voor de nieuwe woonwijk gemaakt, om te laten zien wat er mogelijk is. Wij horen graag uw reactie!

 • Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

  Staphorst groeit, als een van de weinige plekken in Nederland. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert, het aantal bedrijven stijgt en toch blijft het veilige dorpsgevoel behouden. Kortom: Staphorst is een plek waar mensen graag wonen, werken en leven. Dit wil de gemeente graag zo houden. Om dit te bereiken werkt de gemeente aan de plannen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van Staphorst.

 • Pilot Langjarig landschapsbeheer Staphorst

  De gemeente Staphorst is één van de zeven gebieden in Overijssel die meedoet aan de pilot langjarig beheer. Binnen de pilot ontwikkelt Staphorst een nieuwe methode om langjarige beheer van het landschap te borgen. Resultaat van de pilot is een uitvoeringsplan waarin staat hoe Staphorst voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap zorgt.

 • Verkeersafwikkeling en -veiligheid in de kern van Rouveen

  Het verkeer in Rouveen neemt toe. Zwaar, snel en langzaam verkeer moeten de weg met elkaar delen. Zo kunnen onveilige situaties ontstaan. In 2020 zijn wij gestart met een project om te kijken hoe we Rouveen veiliger kunnen inrichten. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verkeersbureau BonnoTraffics.

 • Woningbouw Poeleweg in IJhorst

  Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Archief