Projecten

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte

Projecten

RSS
 • Energiescan Monumenten

 • Fietspad Heerenweg

  De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg voor een fietspad langs de Heerenweg. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om hiervoor een plan uit te werken en een uitvoeringsbedrag in de Lijst van Investeringen op te nemen.

 • Meedenken over de nieuwe woningbouw Rouveen Zuid

  Gemeente Staphorst gaat aan de slag met het ontwerp van de nieuwe woonwijk in Rouveen Zuid. Het gaat hierbij om het rood omlijnde gebied op de luchtfoto. Wij hebben drie schetsen voor de nieuwe woonwijk gemaakt, om te laten zien wat er mogelijk is. Wij horen graag uw reactie!

 • Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

  Staphorst groeit, als een van de weinige plekken in Nederland. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert, het aantal bedrijven stijgt en toch blijft het veilige dorpsgevoel behouden. Kortom: Staphorst is een plek waar mensen graag wonen, werken en leven. Dit wil de gemeente graag zo houden. Om dit te bereiken werkt de gemeente aan de plannen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van Staphorst.

 • Pilot nieuwe verharding Bisschopsweg gemeente Staphorst

  De Bisschopsweg gelegen tussen de J.J Gorterlaan en de A28 wordt opnieuw verhard. Als proef gebeurt dit met behulp van de zogeheten techniek ‘GEOWALL’. Dit betekent dat de lokale grond door de aannemer wordt bewerkt tot wegverharding, door uitsluitend natuurlijke binders toe te voegen als kalk en leem.

 • Verkeersafwikkeling en -veiligheid in de kern van Rouveen

  Het verkeer in Rouveen neemt toe. Zwaar, snel en langzaam verkeer moeten de weg met elkaar delen. Zo kunnen onveilige situaties ontstaan. In 2020 zijn wij gestart met een project om te kijken hoe we Rouveen veiliger kunnen inrichten. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verkeersbureau BonnoTraffics.

 • Woningbouw hoek Goudenregenstraat / Korte Kerkweg in Rouveen

  Gemeente Staphorst gaat 2 woningbouwkavels voor een twee-onder-een-kapwoning uitgeven op de hoek Goudenregenstraat/Korte Kerkweg in Rouveen. Het gaat hierbij om de twee gearceerde kavels op de afbeelding, welke als vrije kavels worden uitgegeven. Hier leest u de huidige stand van zaken.

 • Woningbouw Poeleweg in IJhorst

  Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Archief