Woningbouw hoek Goudenregenstraat / Korte Kerkweg in Rouveen

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte > Projecten > Woningbouw hoek Goudenregenstraat / Korte Kerkweg in Rouveen

Woningbouw hoek Goudenregenstraat / Korte Kerkweg in Rouveen

RSS

Gemeente Staphorst gaat 2 woningbouwkavels voor een twee-onder-een-kapwoning uitgeven op de hoek Goudenregenstraat/Korte Kerkweg in Rouveen. Het gaat hierbij om de twee gearceerde kavels op de afbeelding, welke als vrije kavels worden uitgegeven. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Bouwkavels Rouveen

Start kavelverkoop

Op 17 november 2021 start de inschrijving van de 2 bouwkavels op de hoek Goudenregenstraat/ Korte Kerkweg in Rouveen. Hier vindt u alle informatie die nodig is om uw voorkeur voor een kavel aan de gemeente kenbaar te maken. Om u in te schrijven voor een kavel, kunt u op de verkavelingstekening uw keuze voor een kavel kenbaar maken. Op de verkavelingstekening vindt u ook de kavelprijzen. Het inschrijfformulier met uw kavelvoorkeur moet uiterlijk 1 december 2021 bij de gemeente binnen zijn.

Wij raden u aan om eerst alle informatie op deze pagina door te lezen voordat u het inschrijfformulier download en opstuurt.

Verkoopprocedure/ loting

Heeft u belangstelling voor een kavel, dan kunt u dit via een inschrijfformulier bekend maken. De voorlopige toewijzing van de kavels vindt plaats op 6 december 2021 door notariaat Ritsma uit Staphorst. Het reglement hiervoor vindt u in de bijlage ‘Bouwkavels Rouveen - Lotingsreglement’.

Let op! U kunt zich maximaal één keer aanmelden. Echtparen, samenwonenden of mensen die voornemens zijn te trouwen, gelden daarbij als één kandidaat. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling genomen!

Inschrijfformulieren

Vanaf 17 november 2021 tot 1 december 2021 kunt u het inschrijfformulier voor de kavels downloaden onderaan deze pagina. Hier vindt u ook de overige voorwaarden voor de inschrijving.

Inschrijven vrije kavels

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier op twee manieren indienen bij de gemeente:

  1. Via email versturen naar e-mailadres: w.bennink@staphorst.nl
  2. Het inschrijfformulier in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Uw formulier met uw kavelkeuze moet uiterlijk op 1 december 2021 binnen zijn.

Voor de inschrijving van de kavels geldt een inschrijfbedrag van € 100,00. Dit bedrag moet eveneens uiterlijk op 1 december 2021 overgemaakt zijn op rekeningnummer NL95 BNGH 0285 0080 21 met als naam rekeninghouder Gemeente Staphorst en onder vermelding van uw naam met kenmerk ‘inschrijfgeld woningbouwkavels hoek Goudenregenstraat / Korte Kerkweg in Rouveen’. Dit inschrijfbedrag vervalt aan de gemeente, ongeacht of u wel of niet voor een kavel in aanmerking komt.

Kavelprijs

  • € 275,00 per m2 inclusief BTW en exclusief kosten koper.

Bestemmingsplan en Welstandsregime

Om de woningbouw mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. In het bestemmingsplan staan onder andere de (bouw)regels voor de nieuwe woningen. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Bij de bouw dient verder rekening gehouden te worden met de regels van het ter plaatse geldende Welstandsregime. Nieuwbouwplannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen de kaders van dit regime getoetst.

Belangrijk!

Voordat u zich inschrijft, raden wij u aan u goed te laten informeren over de bouwmogelijkheden en de kosten voor de bouw van een door u gewenste woning. Denk hierbij ook aan erfafscheiding en de (on-)mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld een garage of tuinhuisje. Op deze manier kunt u bewuster uw voorkeurkavel opgeven. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen waar u bij de bouw van uw woning rekening mee moet houden. De gemeente toetst uw uiteindelijke bouwplan aan het bestemmingsplan en het ter plaatse geldende Welstandsregime .

Financiële check

Wij raden u aan om voordat u zich inschrijft een financiële check te doen over uw inkomen en/of vermogen om een kavel aan te kopen.

Verplichting tot bewoning

De koper is verplicht de te bouwen/gebouwde woning als (juridisch- en economisch) eigenaar en eerste bewoner minimaal vijf jaar zelf te bewonen. Deze termijn gaat in op de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties (onder voorwaarden) ontheffing verlenen. Indien nodig moet de koper hier een schriftelijk verzoek voor indienen.

Vragen over de kavels hoek Goudenregenstraat/ Korte Kerkweg in Rouveen

Voor vragen over de uitgifte kunt u contact opnemen met Wibo Bennink, bereikbaar via telefoonnummer (0522) 46 74 89 / 06 - 55 80 37 89 of via e-mailadres w.bennink@staphorst.nl.