Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

Nieuwe zuidelijke aansluiting A28 Staphorst

RSS

Staphorst groeit, als een van de weinige plekken in Nederland. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert, het aantal bedrijven stijgt en toch blijft het veilige dorpsgevoel behouden. Kortom: Staphorst is een plek waar mensen graag wonen, werken en leven. Dit wil de gemeente graag zo houden. Om dit te bereiken werkt de gemeente aan de plannen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van Staphorst.

Voor Staphorst is het essentieel om een infrastructuur te creëren die bij de gemeente past. Een wegennet dat de toenemende drukte aankan, onveilige verkeerssituaties in de dorpskernen voorkomt, het bedrijfsleven een impuls geeft, het centrum een plek maakt voor ontmoetingen en woonwijken veilig en gezond houdt. Dit wil de gemeente Staphorst bereiken door de verouderde aansluitingen op de A28 te verplaatsen naar een locatie aan de zuidkant van Staphorst.

Nieuwe aansluiting A28, onderdeel structuurvisie 2030

De gemeente Staphorst werkt vanuit de structuurvisie 2030. Een nieuwe zuidelijke aansluiting op de A28 ter hoogte van de J.J. Gorterlaan is een belangrijk onderdeel van deze visie. Dit is een logische locatie voor een nieuwe aansluiting, omdat Staphorst zich ook in zuidelijke richting ontwikkelt op het gebied van wonen en werken.

Speerpunten voor de nieuwe aansluiting zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de kernen Staphorst en Rouveen. Een goede afwikkeling van met name het toenemende (vracht)verkeer is daarbij erg belangrijk, ook op het onderliggende wegennet in en rond Staphorst en Rouveen.

Leefbare dorpen

Door een nieuwe zuidelijke aansluiting op de A28 wordt de verkeerssituatie niet alleen op de snelweg veiliger, maar ook in de dorpskernen van Staphorst en Rouveen. Het vrachtverkeer en het centrumverkeer worden gescheiden en de oude dorpslinten in Staphorst en Rouveen worden nóg mooier. Zo wordt de leefbaarheid in de dorpen aanzienlijk verbeterd. Geen geluids- en verkeersoverlast, maar een centrum waar mensen veilig kunnen fietsen, wandelen, winkelen en elkaar ontmoeten.

Belangrijke speler economische regio

Staphorst is een belangrijke speler in de economische regio Zwolle-Meppel-Hoogeveen/Heerenveen. En vanwege de groei, wordt de rol van Staphorst alleen maar groter. De gemeente Staphorst vindt het belangrijk om dit te behouden en mogelijk nog verder uit te bouwen. Om de economische groei van Staphorst in goede banen te leiden is investeren in een betere en veilige bereikbaarheid noodzakelijk. Door een directe aansluiting op de A28, ten zuiden van Staphorst, kunnen bedrijven makkelijker en sneller vervoeren.

Een plan ontwikkelen doe je samen

De gemeente Staphorst heeft samen met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, partners en deskundigen gewerkt aan een plan voor de nieuwe aansluiting op de A28. Deze aanpak heeft het mogelijk gemaakt krachten en kennis te bundelen.

Vanwege de diversiteit en verschillende belangen van deze vertegenwoordigers, is een compleet plan ontwikkeld. Naast de realisatie van een nieuwe aansluiting, is bijvoorbeeld ook gekeken welke gevolgen het verdwijnen van de oude aansluitingen heeft voor de totale wegenstructuur in en rond Staphorst en Rouveen. Aanvullend is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het onderliggende wegennet veilig en bereikbaar te houden.

Aansluiting ter hoogte van de J.J. Gorterlaan

Onderzoek laat zien dat een nieuwe aansluiting ter hoogte van de J.J. Gorterlaan, met een nieuw viaduct voor het autoverkeer over de A28 en rotondes aan de kant van Rouveen en Staphorst, de beste variant is. Het bestaande viaduct, ten noorden van de nieuwe aansluiting, is straks bestemd voor fietsers. De J.J. Gorterlaan richting Rouveen blijft een 60 kilometerweg en de routes voor het landbouwverkeer blijven behouden. Ook het tankstation aan de A28 kan goed ingepast worden in de plannen. Het meest belangrijke voordeel bij deze variant is dat de kern van Staphorst veel minder verkeer krijgt te verduren.

Wanneer de nieuwe aansluiting is gerealiseerd, is de verwachting dat veel inwoners vanuit Staphorst-Noord via binnenwegen richting Meppel rijden, en omgekeerd. Daarom investeert de gemeente ook op deze binnenwegen, zodat er een goede en veilige route van en naar Meppel ontstaat.