Landinrichting Staphorst

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Landinrichting Staphorst

Landinrichting Staphorst

RSS

Hoofddoel van het project: het realiseren van landbouwstructuurverbetering van zo’n 6.000 hectare grond.

Lees meer over de ruilverkaveling op de speciale website www.landinrichtingstaphorst.nl.

Gebiedskaart Ruilverkaveling Staphorst