Fietspad Kanlaan - Evenboersweg Punthorst

Home > Inwoners > Projecten openbare ruimte > Projecten > Fietspad Kanlaan - Evenboersweg Punthorst

Fietspad Kanlaan - Evenboersweg Punthorst

RSS
Dit item is verlopen op 01-07-2019.
Projectbord fietspad Punthorst

Begin 2018 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het 4,5 kilometer vrij liggend fietspad in Punthorst gestart. Helaas is het werk stil komen te liggen omdat het ontwerp, dat door aannemer moet worden gemaakt, niet is afgerond. Zodra het ontwerp uitvoeringsgereed is, verzoeken wij de aannemer te starten met de uitvoering. Naar verwachting is dit in het nieuwe jaar. Het aanleggen van dit fietspad langs de Mr. J.B. Kanlaan en Evenboersweg is wenselijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Daarnaast is er een geschil tussen de gemeente en aannemer dat gaat over een aantal zaken die wel of niet tot het contract behoren. Herhaaldelijke overleggen tussen beide partijen hebben niet tot duidelijkheid / overeenstemming geleid. Om tot een oplossing te komen, is er afgesproken het geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage. Hieruit volgt een advies dat net zo bindend is als die van een gewone rechter. Wanneer een uitspraak wordt verwacht, is nu nog niet exact aan te geven. De verwachting is in het begin van 2019. De uitspraak van de Raad van Arbitrage speelt geen rol bij het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp en het starten van de werkzaamheden.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Het aanleggen van een vrijliggend fietspad is wenselijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De Mr. J.B. Kanlaan en de Evenboersweg worden intensief gebruikt door woon-werkverkeer. Ook is in de kern van Punthorst een school gevestigd, waardoor er veel schoolgaande kinderen over de wegen fietsen. Daarom heeft de aanleg van een vrijliggend fietspad de hoogste prioriteit gekregen van de gemeenteraad.

Samen met aanwonenden is uitgebreid gesproken over het fietspad. Mede op basis van deze gesprekken is besloten aan de oostkant van beide wegen het fietspad aan te leggen. De gemeente heeft daarvoor ook gronden nodig van particulieren die langs de Kanlaan wonen. Met de perceeleigenaren is grotendeels overeenstemming over de verkoop van de grond.

Kosten

De kosten van het aanpassen van de Kanlaan zijn geraamd op 2,5 miljoen euro. Daar draagt de provincie aan bij door middel van een subsidie van 446.000 euro.

Inwonersavond uitvoering

Op maandag 22 januari 2018 vond een inloopavond plaats in de Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst. Deze avond konden omwonenden en andere belangstellenden het ontwerp van het fiets­pad bekijken. Dit werd gedaan aan de hand van een lange print op de muur. Ook werd er een planning op hoofdlijnen gepresenteerd. Tijdens de informatieavond waren er vertegenwoordigers van gemeente Staphorst en aannemingsbedrijf Ploegam aanwezig om vragen te beantwoorden.

Collage foto's inloopavond tracé fietspad Punthorst

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst